Světová zdravotnická organizace popisuje duševní well-being, jako stav, kdy si jedinec uvědomuje vlastní schopnosti, vypořádává se se stresem každodenního života, dokáže pracovat produktivně a plodně a je přínosem pro svou komunitu. Každý se může na zlepšování svého duševního well-beingu podílet.

Duševní zdraví je chápáno jako schopnost kognitivně, emočně a společensky fungovat. To jak přemýšlíme, cítíme a navazujeme vztahy je tak lepším ukazatelem duševního zdraví. Zaměřujeme se tedy na obecný stav duševního wellbeingu.

zdroj: opatruj.se